AMARAN KERAS!!!!!!

Segala hasil ciptaan puisi saya diharapkan agar dapat memartabatkan semula seni warisan bangsa khususnya dalam seni berpantun dan bersajak....mudah-mudahan :)

Akhir sekali...Hakcipta adalah terpelihara... tidak boleh disalin semula sebahagian mahupun keseluruhan ataupun di'copy paste' :)

Wednesday, 2 November 2011

November Giveaway! - Sweet Pink Banane Taipei worth RM 360!It is an absolute MUST HAVE, being spotted on many celebrities, TV Shows and Magazines!

Fish Leong, our Malaysian singer is seen carrying a sweet pink one!

 And as seen on television shows...

As well as magazines!

No comments:

My Blog List